Akademik Kadro

EL SANATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Prof.Dr. Melda ÖZDEMİR

Bölüm Başkanı

1061

484 00 26

Prof.Dr. Fatma YETİM Bölüm Başkanı Yardımcısı 1172 484 00 26

Dilek ERDAL

Sekreter

1080

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof.Dr. Melda ÖZDEMİR

Öğretim Üyesi

1061

484 00 26

Prof.Dr. Fatma YETİM

Öğretim Üyesi

1172

484 00 26

Doç.Dr. Hülya KASAPLI

Öğretim Üyesi

1079

484 00 26

Doç.Dr. Tuba ÇITTIR BAHAR

Öğretim Üyesi

1083

484 00 26

Doktor Öğertim Üyesi H.Serpil ORTAÇ

Öğretim Üyesi

1063

484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi Nursel BAYKASOĞLU

Öğretim Üyesi

1074

484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi Huriye ÇIRAKOĞLU

Öğretim Üyesi

1064

484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi Lale ÖZDER

Öğretim Üyesi

1065

484 00 26

Arş.Gör. Vedat ÜNALDI

Araş. Görevlisi

1071

484 00 26

Araş.Gör. Emine ODABAŞI

Araş. Görevlisi

1058

484 00 26

Araş.Gör. Mihrinaz SÖYÜK

Araş. Görevlisi

1058

484 00 26

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Prof. Aysen SOYSALDI

Bölüm Başkanı

1081

484 00 26

Demet HAYDAROĞLU

Sekreter

1080

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç.Dr. H.Sinem ŞANLI

Öğretim Üyesi

 1072

484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi Pınar TOKTAŞ

Öğretim Üyesi

 

1082

484 00 26

Arş.Gör.Dr. Bilge  Saime KARAÖZ

Araş.Görevlisi

1082

484 00 26

Araş.Gör. Ebru ÇATALKAYA

Araş.Görevlisi

1073

484 00 26

Arş.Gör. Samet BEDER

Araş.Görevlisi

1084

484 00 26

Arş.Gör. Gözde UZGİDİM

Araş.Görevlisi

1066

484 00 26

Arş.Gör. Aslı Seda AKBAŞ

Araş.Görevlisi

1066

484 00 26

Arş.Gör. Gözde KEMER

Araş.Görevlisi

1066

484 00 26

Arş.Gör. Hatice ELVER

Araş.Görevlisi

1073

484 00 26

 

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Doç. Ayşegül TÜRK

Bölüm Başkanı

1021

484 00 26

 Mesut DENLİ

Bölüm Sekreteri

1051

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Atilla İLKYAZ

Öğretim Üyesi

1039

484 00 26

Doç.Dr. K.Özlem ALP

Öğretim Üyesi

1059

484 00 26

Doç. Ayşegül TÜRK

Öğretim Üyesi

1037

484 00 26

Doç.Dr. Gültekin AKENGİN

Öğretim Üyesi 1034 484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi Can ŞAHİN

Öğretim Üyesi

1043

484 00 26

Öğr.Gör. Murat YILMAZ

Öğretim Görevlisi

1047

484 00 26

Araş.Gör. Gülten ÖZDEMİR

(Anadolu Üniv.35.Mad. Göre Görevli)

Araş.Görevlisi

1045

484 00 26

Araş.Gör.Dr. Asuman Aypek ARSLAN

Araş.Görevlisi

1050

484 00 26

Araş.Gör. Banu  YÜCEL

Araş.Görevlisi

1044

484 00 26

Araş.Gör. Zeynep TUNÇEL

Araş.Görevlisi

1045

484 00 26

Araş.Gör. Kübra GÜRLEŞEN

Araş.Görevlisi

1041

484 00 26

Araş.Gör. Mert ACAR

Araş.Görevlisi

1041

484 00 26

 

GRAFİK TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Prof. Birsen ÇEKEN

Bölüm Başkanı

1076

484 00 26

Şakir DEMİRBAŞ

Bölüm Sekreteri

1051

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

 Prof. Birsen ÇEKEN

Öğretim Üyesi

1030

484 00 26

Doç.Dr. Mithat YILMAZ

Öğretim Üyesi

1035

484 00 26

Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN

Öğretim Üyesi

1048

484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi Tutku Dilem ALPASLAN

Öğretim Üyesi

1036

484 00 26

Araş.Gör. Merve ERSAN

Araş. Görevlisi

1046

484 00 26

Araş.Gör. Kübra ÇİÇEKLİ

Araş. Görevlisi

1058

484 00 26

Araş.Gör. Sümeyye ÖZBEK

Araş. Görevlisi

1058

484 00 26

 

KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Doktor Öğretim Üyesi  Meral BÜYÜKYAZICI

Bölüm Başkanı

1060

484 00 26

Demet HAYDAROĞLU

Sekreter

1080

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doktor Öğretim Üyesi Meral BÜYÜKYAZICI

Öğretim Üyesi

1060

484 00 26

Öğr.Gör.Dr. İlknur KAMİLOĞLU

Öğretim Görevlisi

1113

484 00 26

Öğr.Gör. Mehmet Fatih ÖZDEMİR

Öğretim Görevlisi

1078

484 00 26

Araş.Gör. Emel ERKAPLAN

Araş. Görevlisi

1175

484 00 26

 

MODA TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Prof.Dr. Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ

Bölüm Başkanı

1086

484 00 26

Güner ASLANKOL

Bölüm Sekreteri

1085

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Fatma ÖZTÜRK

Öğretim Üyesi

1088

484 00 26

Prof.Dr. Pınar GÖKLÜBERK

Öğretim Üyesi

1092

484 00 26

Prof.Dr. Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR

Öğretim Üyesi

1090

484 00 26

Prof.Dr. Saliha AĞAÇ

Öğretim Üyesi

1089

484 00 26

Prof.Dr. Esen ÇORUH

Öğretim Üyesi

1093

484 00 26

Prof.Dr. Emine KOCA

Öğretim Üyesi

1097

484 00 26

Prof.Dr. Fatma KOÇ

Öğretim Üyesi

1096

484 00 26

Doç.Dr. Birsen ÇİLEROĞLU

Öğretim Üyesi

1094

484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi Fatma AYHAN

Öğretim Üyesi

1104

484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi Halime YÜCEER ARSLAN

Öğretim Üyesi

1106

484 00 26

Doktor Öğretim Üyesi H.Fatma ŞENER

Öğretim Üyesi

1107

484 00 26

Öğr.Gör.Dr. Meryem ARGA

Öğretim Görevlisi

1101

484 00 26

Öğr.Gör.Dr. Saliha ÖZELMAS KAHYA

Öğretim Görevlisi

1103

484 00 26

Araş.Gör. Serap DENGİN SEVİNİR

Araş. Görevlisi

1091

484 00 26

Araş.Gör. Cansu ÖZGÖREN SOLAK

Araş. Görevlisi

1091

484 00 26

Araş.Gör. İnci Seda KIVILCIMLAR ŞAHİN

Araş. Görevlisi

1091

484 00 26

Araş.Gör. Merve BALKIŞ

Araş. Görevlisi

1087

484 00 26

Araş.Gör. Şükran ÇAKMAK

Araş. Görevlisi

1087

484 00 26

 

SERAMİK TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Doktor Öğretim Üyesi Olcay BORATAV

Bölüm Başkanı

1032

484 00 26

Zekiye KAYA

Bölüm Sekreteri

1123

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doktor Öğretim Üyesi Olcay BORATAV

Öğretim Üyesi

1032

484 00 26

Araş.Gör. Gamze BOZ

Araş. Görevlisi

1044

484 00 26

Araş,Gör. Sevinç KÖSEOĞLU

Araş. Görevlisi

1044

484 00 26

 

TEKSTİL TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

 Prof.Dr. H. Feriha AKPINARLI

Bölüm Başkanı

1126

484 00 26

 Zekiye KAYA

Bölüm Sekreteri

1123

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof.Dr. H.Feriha AKPINARLI

Öğretim Üyesi

1124

484 00 26

Prof.Dr. Banu Hatice GÜRCÜM

Öğretim Üyesi

1127

484 00 26

Doç.Dr. Sema TAĞI

Öğretim Üyesi

1131

484 00 26

Doç.Dr. Fatma Nur BAŞARAN

Öğretim Üyesi

1128

484 00 26

Araş.Gör. Gökçe COŞKUN

Araş. Görevlisi

1136

484 00 26

Araş.Gör. Pınar ARSLAN

Araş. Görevlisi

1134

484 00 26

Araş.Gör.Dr. Vildan BAĞCI

Araş. Görevlisi

1133

484 00 26

Araş.Gör. Rabia YILDIRIM

Araş. Görevlisi

1133

484 00 26

Araş.Gör. İbrahim ÜNER

Araş. Görevlisi

1134

484 00 26

Araş.Gör. Özge KILIÇ

Araş. Görevlisi

1134

484 00 26

Araş.Gör. Elif İrem TEKKILIÇ

Araş. Görevlisi

1136

484 00 26

 

2547 SAYILI KANUNUN 13/B-4 MADDESİ UYARINCA

FAKÜLTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğr.Gör.Dr. Aybige ŞENKAL

Öğretim Görevlisi

1073

484 00 26

Öğr.Gör. Özlem ÇAL

Öğretim Görevlisi

1084

484 00 26

Öğr.Gör. Havva Berna İSTİFOĞLU ORHON

Öğretim Görevlisi

1036

484 00 26

Öğr.Gör. Murat YILMAZ

Öğretim Görevlisi

1135

484 00 26

Öğr.Gör. Feruz KILINÇ

Öğretim Görevlisi

1108

484 00 26

Öğr.Gör. Mehmet Ali SARITİKEN

Öğretim Görevlisi

1135

484 00 26