Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ

Dekan

Prof. Aysen SOYSALDI

Profesör Temsilcisi

Prof.Dr. Melda ÖZDEMİR

Profesör Temsilcisi

Prof.Dr. Saliha AĞAÇ

Profesör Temsilcisi

Doç.Dr. Banu Hatice GÜRCÜM

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Fatma KOÇ

Doçent Temsilcisi

Yrd.Doç. Olcay BORATAV

Yardımcı Doçent Temsilcisi