Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ

Dekan

Prof. Aysen SOYSALDI

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Melda ÖZDEMİR

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Saliha AĞAÇ

Profesör Temsilcisi

Doktor Öğretim Üyesi Olcay BORATAV

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi