Duyurular

Halk Kültürü Sempozyumu Duyurusu

 
SEMPOZYUM SEKRETARYASI 
Doç. Dr. Fatma Nur BAŞARAN / Tel: (0312) 485 14 10 
Arş. Gör. Gökçe COŞKUN / Tel: (0312) 484 00 26 (1136) 
Arş. Gör. Vedat ÜNALDI / Tel: (0312) 484 00 26 (1071) 
Adres: Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 06830 Gölbaşı/Ankara 
E-posta : halkkulturusempozyumu@gmail.com