KURULLAR/KOMİSYONLAR

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

TEKSTİL TASARIMI VE GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI (Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Banu Hatice GÜRCÜM 
Doç.Dr. Fatma Nur BAŞARAN

 

GÖRSEL SANATLAR VE SERAMİK TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Doç. Ayşegül TÜRK (Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. K. Özlem ALP
Doç.Dr. Gültekin AKENGİN

 

GRAFİK TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU 

Prof . Birsen ÇEKEN (Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Mithat YILMAZ
Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN

 

MODA TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Prof.Dr. Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ (Moda Tasarımı Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Saliha AĞAÇ
Doç.Dr. Emine KOCA

 

EL SANATLARI VE KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Prof.Dr. Melda ÖZDEMİR (El Sanatları Tasarımı Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Fatma KOÇ
Doktor Öğretim Üyesi Nursel BAYKASOĞLU 

ÜNİVERSİTE SENATOSU FAKÜLTE TEMSİLCİSİ 

Doç.Dr.Mithat YILMAZ - E posta : yilmazm@gazi.edu.tr

 

FAKÜLTEMİZ BİRİM STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

Doç. Dr.Esen ÇORUH
Komisyon Sorumlusu
Doç.Dr.Sema TAĞI
Üye
Doç.Dr.H.Sinem ŞANLI
Üye
Doktor Öğretim Üyesi Meral BÜYÜKYAZICI
Üye
 

Fakültemiz FARABİ  Koordinatörü 

Doç. Dr.Birsen ÇİLEROĞLU  E posta: ciler@gazi.edu.tr

Doç. Dr.Tuba ÇITTIR BAHAR
El Sanatları Bölümü - tcittir@gazi.edu.tr
Doç.Dr.Esen ÇORUH
Moda Tasarımı Bölümü - coruh@gazi.edu.tr
Doç.Dr.Banu Hatice GÜRCÜM
Tekstil Tasarımı Bölümü - banugurcum@gmail.com
Doç.Dr.Mithat YILMAZ
Grafik Tasarımı Bölümü - yilmazm @gazi.edu.tr
Öğrt.Gör.Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Kuyumculuk  ve Mücevher Tasarımı Bölümü - mfozdemir @gazi.edu.tr
Doç.Dr.Hürrem Sinem ŞANLI
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü - hurrem@gazi.edu.tr 
Doktor Öğretim Üyesi Can ŞAHİN
Görsel Sanatlar Bölümü - cansahincs@hotmail.com.

AKTS Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr.Neşe YAŞAR ÇEĞİNDİR - E posta : cegindir@gazi.edu.tr
Doç.Dr.Hülya KASAPLI 
El Sanatlar Bölümü Koordinatörü
Doç.Dr.Birsen ÇİLEROĞLU
Moda Tasarımı Bölümü Koordinatörü
Doktor Öğretim Üyesi Tutku Dilem ALPASLAN
Grafik Tasarımı Bölümü Koordinatörü
Doç.Dr.Banu H.GÜRCÜM
Tekstil Tasarımı Bölümü Koordinatörü
Öğr.Gör.Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Kuyumculuk ve Mücevher Tas.Bölümü Koordinatörü
Doktor Öğretim Üyesi Pınar TOKTAŞ
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Koordinatörü
Doktor Öğretim Üyesi Can ŞAHİN
Görsel Sanatlar Bölümü Koordinatörü
 

Fakültemiz ERASMUS Koordinatörü 

Doç. Dr.Banu Hatice GÜRCÜM   - e-mail: banugurcum@gmail.com
Prof. Dr.Fatma YETİM
El Sanatları Bölümü - fyetim@gazi.edu.tr
Doç. Dr.Esen ÇORUH
Moda Tasarımı Bölümü - coruh@gazi.edu.tr
Doç. Dr.Banu Hatice GÜRCÜM
Tekstil Tasarımı Bölümü - banugurcum@gmail.com
Doç. Dr.Mithat YILMAZ
Grafik Tasarımı Bölümü - yilmazm @gazi.edu.tr
Öğrt. Gör.Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Kuyumculuk  ve Mücevher Tasarımı Bölümü - mfozdemir @gazi.edu.tr
Doç. Dr.Hürrem Sinem ŞANLI
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü - hurrem@gazi.edu.tr 
Doktor Öğretim Üyesi Can ŞAHİN
Görsel Sanatlar Bölümü - cansahincs@hotmail.com.

KALİTE GÜVENCESİ VE DERECELENDİRME KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Fakülte Koordinatörü

         Doç.Dr.Emine KOCA   - e-posta:ekoca@gazi.edu.tr

Akademik Birim
Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Koordinatörlüğü
Unvanı, Adı, Soyadı
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Sorumlu Dekan Yardımcısı
Doktor Öğretim Üyesi H.Serpil ORTAÇ
Fakülte Koordinatörü
Doç.Dr.Emine  KOCA
Fakülte Sekreteri
Ayşegül ÖZBERK
Veri Derlemeden Sorumlu Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Emine  KOCA
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
-------

 
Akademik Birim Dış İlişkiler Sorumlusu
Doç. Dr. Fatma KOÇ
fturan@gazi.edu.tr
Üye
Arş.Gör Gökçe COŞKUN
gokcecoskun@gazi.edu.tr
Üye
Arş.Gör.Vedat ÜNALDI
vedatunaldi@gazi.edu.tr

 

Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Koordinatörlüğü Komisyon Sorumluları

El Sanatları Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Komisyon Sorumlusu
Doç.Dr.Tuba ÇITTIR BAHAR
Üye
Doktor Öğretim Üyesi Horiye ÇIRAKOĞLU
Üye
Arş.Gör.Mihrinaz SÖYÜK
Grafik Tasarımı Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Komisyon Sorumlusu
Doktor Öğretim Üyesi Tutku Dilem ALPASLAN
Üye
Arş.Gör.Kübra ÇİÇEKLİ
Üye
Arş.Gör.Sümeyye ÖZBEK
Moda Tasarımı Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Komisyon Sorumlusu
Prof.Dr.Neşe ÇEĞİNDİR
Üye
Doktor Öğretim Üyesi Fatma ŞENER
Üye
Arş.Gör.Serap DENGİN
Tekstil Tasarımı Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Komisyon Sorumlusu
Doç.Dr.Sema ÖZKAN TAĞI
Üye
Arş.Gör.Vildan BAĞCI
Üye
Arş.Gör.Pınar ARSLAN
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Komisyon Sorumlusu
Doç.Dr.H.Sinem ŞANLI
Üye
Doktor Öğretim Üyesi Pınar TOKTAŞ
Üye
Öğr.Gör.Özlem ÇAL  
Kuyumculuk ve Mücevher   Tasarımı  Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Komisyon Sorumlusu
Öğr.Gör.Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Üye
Öğr.Gör.İlknur KAMİLOĞLU  
Üye
Arş.Gör.Emel ERKAPLAN
Seramik  Tasarımı  Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Komisyon Sorumlusu
Doktor Öğretim Üyesi Olcay BORATAV
Üye
Arş.Gör.Sevinç KÖSEOĞLU
Üye
Arş.Gör.Gamze BOZ
Görsel Sanatlar Bölümü
Unvanı, Adı ,Soyadı
Komisyon Sorumlusu
Doktor Öğretim Üyesi Can ŞAHİN
Üye
Arş.Gör.Dr.Asuman Aypek ASLAN
Üye
Arş.Gör.Kübra GÜRLEŞEN

 

FAKÜLTE TANITIM EKİBİ

Fakülte  Koodinatörü
Doç.Armağan GÖKÇEARSLAN
Doç.Dr.Birsen ÇİLEROĞLU
ciler@gazi.edu.tr 
Doç.Dr.Sema  Özkan TAĞI
S.tagi@gazi.edu.tr 
Doktor Öğretim Üyesi Nursel BAYKASOĞLU
nbaykas@gazi.edu.tr 
Öğr.Gör.Dr.Aybige DEMİRCİ ŞENKAL
aybige@gazi.edu.tr 
Öğr.Gör.Dr.İlknur KAMİLOĞLU
Öğr.Gör.H.Berna İSTİFOĞLU ORHON
hberna@gazi.edu.tr 

 

FAKÜLTEMİZ BÖLÜM BAŞKANLIKLARI TANITIM GÖREVLİLERİ

Öğr.Gör.Feruz KILINÇ
Öğr.Gör.Saliha ÖZELMAS
Moda Tasarımı Bölümü
Öğr.Gör.Özlem ÇAL
Arş.Gör.Saime Bilge KARAÖZ
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Arş.Gör.Merve  ERSAN
Grafik Tasarımı Bölümü
Araş.Gör.Emine ODABAŞI
Arş.Gör.Mihrinaz SÖYÜK
El Sanatları Tasarımı Bölümü
Araş.Gör.Gökçe COŞKUN
Tekstil Tasarımı Bölümü
Arş.Gör.Emel ARKAPLAN
Kuyumculuk ve Mücevher Tas.Bl
Öğr.Gör.Murat YILMAZ
Arş.Gör.Mert ACAR
Görsel Sanatlar Bölümü
Arş.Gör.Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI
Seramik Tasarımı Bölümü

 

Arş. Gör. Vedat ÜNALDI  :  Fakültemizin Spor Temsilcisi       

 

FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİN STAJ KOMİSYONLARI

EL SANATLARI BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

Prof.Dr.Melda ÖZDEMİR - Asil  
Prof.Dr.Fatma YETİM - Asil
Doktor Öğretim Üyesi Huriye ÇIRAKOĞLU - Asil 

MODA TASARIMI   BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

Prof. Dr. Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR - Asil
Doktor Öğretim Üyesi H.Fatma ŞENER - Asil
Doktor Öğretim Üyesi Halime YÜCEER ARSLAN - Asil   
Doç.Dr.Esen ÇORUH - Yedek
Öğr.Gör.Feruz KILINÇ - Yedek 

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

Doç.Dr.Mithat YILMAZ -Asil
Doç.Dr.Gültekin AKENGİN -Asil
Arş.Gör.Merve ERSAN - Asil
Doktor Öğretim Üyesi Tutku Dilem ALPASLAN -Yedek
 

TEKSTİL TASARIMI  BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

Doç. Dr.Banu Hatice GÜRCÜM- Asil
Doç.Dr.Fatma Nur BAŞARAN -Asil
Doç.Dr.Sema TAĞI - Asil
Arş.Gör.Dr.Vildan BAĞCI - Yedek
Arş.Gör.Gökçe COŞKUN - Yedek

KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI BÖLÜMÜ  STAJ KOMİSYONU

Doktor Öğretim Üyesi Meral BÜYÜKYAZICI - Asil
Öğr.Gör.Dr.İlknur KAMİLOĞLU - Asil
Öğr.Gör Mehmet Fatih ÖZDEMİR - Asil
Arş.Gör.Dr.Emel ERKAPLAN - Yedek

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI  BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

Prof. Aysen SOYSALDI - Asil
Öğr.Gör.Dr.Aybige ŞENKAL - Asil
Arş.Gör..Dr.S.Bilge KARAÖZ - Asil
Doktor Öğretim Üyesi Pınar TOKTAŞ - Yedek

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ  BÖLÜM İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONLARI

EL SANATLARI BÖLÜMÜ İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Prof.Dr.Melda ÖZDEMİR -Asil
Prof.Dr.Fatma YETİM - Asil
Doç.Dr.Tuba BAHAR - Asil

MODA TASARIMI   BÖLÜMÜ İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Prof.Dr.Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ - Asil
Doç.Dr.Birsen ÇİLEROĞLU -Asil  
Doç.Dr.Esen ÇORUH -Asil
Prof..Dr.Saliha AĞAÇ - Yedek
Arş.Gör.İnci Seda KIVILCIMLAR ŞAHİN -Yedek

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Prof.Birsen ÇEKEN - Asil
 Doç.Dr.Mithat YILMAZ - Asil
Doç.Dr.Gültekin AKENGİN - Asil
Doç.Armağan GÖKÇEASLAN- Yedek   
Doktor Öğretim Üyesi Tutku Dilem ALPASLAN -Yedek

TEKSTİL TASARIMI  BÖLÜMÜ İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

 Prof.Dr.H.Feriha AKPINARLI - Asil
Doç.Dr.Banu Hatice GÜRCÜM - Asil
Doç.Dr.Fatma Nur BAŞARAN - Asil
Doç.Dr.Sema TAĞI - Yedek
Arş.Gör.Gökçe COŞKUN - Yedek

KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI  BÖLÜMÜ İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Doktor Öğretim Üyesi Meral BÜYÜKYAZICI - Asil
Öğr.Gör.Dr.İlknur KAMİLOĞLU - Asil
Öğr.Gör Mehmet Fatih ÖZDEMİR - Asil
Arş.Gör.Dr.Emel ERKAPLAN - Yedek

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Prof.Aysen SOYSALDI - Asil
Öğr.Gör.Dr.Aybige DEMİRCİ ŞENKAL - Asil
Arş.Gör.Saime Bilge KARAÖZ - Asil
Doktor Öğretim Üyesi Pınar TOKTAŞ - Yedek

 

 

BOLOGNA PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ 
Prof..Dr.Saliha AĞAÇ   asaliha@gazi.edu.tr

 

FAKÜLTEMİZ WEB SAYFASI GÖREVLİSİ

Adı Soyadı
E-posta
Öğr.Gör.Murat YILMAZ
muyilmaz@gazi.edu.tr
Öğr.Gör.Mehmet Ali SARITİKEN
msaritiken@gazi.edu.tr
Arş.Gör.Mert ACAR
İçerik Yönetim  Sistemi Yetkilisi
mertacar@gazi.edu.tr

 


Bölüm  Faaliyet ve Web sayfası  Görevlisi
Arş.Gör.Dr.Vildan BAĞCI
Tekstil Tasarımı  Bölümü
Arş.Gör.Vedat ÜNALDI
El Sanatları Bölümü

Arş.Gör.Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI

Seramik Tasarımı Bölümü

Arş.Gör.Cansu ÖZGÖREN SOLAK
Moda Tasarımı Bölümü
Arş.Gör.Fatih Mehmet ACAR
Grafik Tasarımı Bölümü
Arş.Gör.Banu  YÜCEL
Görsel Sanatlar Bölümü
Arş.Gör.Dr.Emel ERKAPLAN
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü
Arş.Gör.Saime Bilge KARAÖZ
 
Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

SERGİ ESERLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doktor Öğretim Üyesi Nursel BAYKASOĞLU  (BAŞKAN)
Prof.Dr.H.Feriha AKPINARLI
Doktor Öğretim Üyesi Halime ARSLAN
Doktor Öğretim Üyesi Tutku Dilem ALPASLAN
Doktor Öğretim Üyesi Meral BÜYÜKYAZICI

BELGESEL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Prof.Dr.Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR BAŞKAN
Prof.Fatma ÖZTÜRK      Üye
Doktor Öğretim Üyesi Nursel BAYKASOĞLU   Üye
Doktor Öğretim Üyesi Lale ÖZDER      Üye
Doktor Öğretim Üyesi H.Fatma ŞENER     Üye
Arş.Gör. Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI   Üye
Arş.Gör. Asuman AYPEK ARSLAN    Üye
Arş.Gör. Merve ERSAN   Üye

 


EĞİTİM KOMİSYONU

Prof.Atilla İLKYAZ
Doç.Dr.Mithat YILMAZ
Doç.Dr.Banu Hatice GÜRCÜM
Doç.Dr.Birsen ÇİLEROĞLU
Doktor Öğretim Üyesi H.Serpil ORTAÇ