Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tarihsel Gelişimi

Cumhuriyetin ilk yıllarında (1934-1935) Mustafa Kemal ATATÜRK’ün talimatıyla Kız Enstitüleri ve Akşam Kız Sanat Okullarına atölye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulan ilk adıyla “Ertik Öğretmen Okulu” daha sonraki adıyla “Meslek Öğretmen Okulu”nun, 1947-1948 öğretim yılından itibaren öğretim süresi 3 yıldan dört yıla çıkarılmış,  “Kız Teknik Öğretmen Okulu” adı verilmiştir. 1962 yılında programında önemli değişikliklere gidilerek “Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu”  adını almıştır. 20 Temmuz 1982 de çıkarılan 41 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile Gazi Üniversitesi bünyesinde Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulunu da birer bölüm olarak bünyesine alarak, Mesleki Eğitim Fakültesi adıyla yeniden yapılandırılmıştır. 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi kapatılıp Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur.

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde;

 • Moda Tasarımı
 • Tekstil Tasarımı
 • Grafik Tasarımı
 • El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Görsel Sanatlar
 • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
 • Seramik Tasarımı

olmak üzere toplam 8 adet bölüm yapılandırılmıştır. Fakültemiz ilk olarak 2010-2011 güz döneminde Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Grafik Tasarımı ve El Sanatları bölümlerine öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

 

Değerleri

Ülkemizin geçmişi, geleceği ve insanlığın ortak değerleri arasında toplum ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin benimsediği değerler;

 • Bilimsellik
 • Akademik Özgürlük
 • Nitelikli İnsan Yetiştirmek
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Sürdürülebilir Kalite
 • Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık
 • Çevreye Duyarlılıktır.

 

Hedefleri

Sanat ve Tasarım Fakültesi, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında belirlenen Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan Üniversitemizin misyonu ve stratejik yol haritası doğrultusunda eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında en iyiyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

 • Mevcut eğitim öğretim kalitesini ülke menfaatleri, ilgili sektörlerin ihtiyaçları ve talepleri ve öğrenci ve akademisyenlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştirmek ve bu kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak
 • İlgili alanlardaki sektörlerle iş birliği içerisinde bir eğitim anlayışı benimseyerek hem Fakültemizin tanınırlığını hem de mezunlarımızın istihdam açısından tercih edilirliğini artırmak böylece nitelikli öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesini sağlamak

Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin hedefleri arasındadır.

Eğitim Süresi ve Eğitim Dili

Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan tüm bölümlerinde eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçe’dir.

 

Fakültenin teknik olanakları

Fakültede;  20 derslik, 8 bilgisayar laboratuarı, 1 seminer salonu, 1 okuma salonu, 2 kafeterya ve 2 (öğrenci ve öğretim üyesi olmak üzere) yemekhane bulunmaktadır.

 

Yurt dışı eğitim olanakları

LLP Erasmus, AB Comenius, LLP Leonardo Da Vinci Programı, 7. Çerçeve Programı ve Gençlik Programından faydalanabilirler.

 

Bölümlerin mezuniyet sonrası iş olanaklarının tanıtımı

Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Mezunları, Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Mezunları, sektörde moda tasarımcısı (stilist), kalıp uzmanı (modelist) , üretim planlama, kalite kontrol sorumlusu olarak görev yapabilirler ya da bireysel iş yerlerini açarak kişiye özel model tasarımı ve üretimini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, moda dergileri için moda editörlüğü ve moda fotoğrafçılığı, mağazacılık sektörü için moda pazarlamacı ve görsel sergileme sorumlusu, özel ve kamu olmak üzere sahne ve televizyon sektöründe kostüm tasarımcısı ya da kostüm sorumlusu olarak görev alabilirler.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü Mezunları, Programda eğitim gören öğrenciler; Tekstil İşletmelerinin Dokuma, Örme, Baskı ve Desen Tasarım Departmanlarında, Müşteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde, geleneksel Dokuma, Örme, Baskı ve Desen alanlarında Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda tasarımcı ve danışman olarak görev alabilirler.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Mezunları, grafik tasarımcısı olarak reklâm ve grafik ajanslarında, matbaalarda, fotoğraf stüdyolarında ve ayrıca büyük kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında istihdam edilmekte ve aranan tasarım elemanları olarak çalışabilirler.

Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Mezunları, Programda eğitim gören öğrenciler; ilgili sektörde El Sanatları, Takı, Nakış, Deri, Yapma çiçek ve çiçek düzenleme, Bebek ve oyuncak tasarımcısı olarak,  Müşteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde, Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda tasarımcı ve danışman olarak görev alabilirler.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Mezunları, resmi ve özel kurumlarda, tasarım ajanslarında, müze ve kütüphanelerde, tanıtım sektöründe, arşivlerde, konservasyon ve restorasyon alanında, özel ve yaygın eğitim kurumlarında çalışabildiği gibi kendi atölyelerinde ya da özel atölyelerde de tasarımcı olarak çalışabilecektir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi  Görsel Sanatlar Bölümü Mezunları, görsel sanat alanları ile ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, büyük şirket ve holdinglerde, medya organlarında, sanat galerileri, sanat fuarları ve müzayede kuruluşlarında, tasarım, tanıtım ve organizasyon kuruluşlarında, özel ve resmi sanat okullarında Görsel Sanatlar Tasarımcısı, Küratör, Sanat Yönetmeni, Sanat Danışmanı, Sanat Organizatörü, ünvanları ile görev yapabileceklerdir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölümü Mezunları, bir stüdyo kuyumcusu olarak kendi atölyelerini açma ya da benzer nitelikteki atölyelerde sadekâr, tasarımcı, kalıpçı, vb. pozisyonlarda görev alma fırsatları bulunmaktadır. Kuyumculuk sektöründe, üretimin farklı alanlarında ve düzeylerde sorumluluk üstlenebilirler. Kendi alanlarında ya da sanat ve tasarımla ilgili disiplinlerde akademik çalışmaları tamamlayan öğrenciler yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak atanabilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşulları yerine getirenler ise meslek liselerinde alanla ilgili bölümlerde öğretmen olabilmektedirler.


İletişim Bilgileri

Fakültenin adresi : Sanat ve Tasarım Fakültesi Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü Gölbaşı / ANKARA

Telefon  : 0 (312) 484 00 26/ 8 Hat 

Fax : 0 (312)  485 11 15

E-Posta : stf@gazi.edu.tr    

Web : http://stf.gazi.edu.tr