Staj İçin Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

Staj İçin Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

 

  • 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet fotoğraf
  • Sağlık güvencesi olup olmadığına dair SGK den alınacak müstahaklık belgesi
  • Staj Başvuru Formu (Öğrenci işlerinden alınacak)